Direct contact? Mail: info@missiementaal.com

HomePrivacy

Privacy statement

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. De door u achtergelaten of geplaatste informatie op deze website wordt zorgvuldig verwerkt, waarbij uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd. De verwerking zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende (privacy)wet- en regelgeving.

Verwerking persoonsgegevens

Vanaf 1 juli 2017 is het programmabureau Alles is Gezondheid, initiatiefnemer van Missie Mentaal, via een subsidie vanuit de Rijksoverheid ondergebracht bij onderzoeks- en adviesbureau Sardes. Daarmee valt Alles is Gezondheid juridisch onder Sardes. Bij Sardes en Alles is Gezondheid staat kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel vormt een zorgvuldige verwerking van (persoons)gegevens van (potentiële) partners, opdrachtgevers en deelnemers conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In de privacyverklaring van Sardes leest u hoe wij hiermee omgaan.
Alles is Gezondheid gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u het heeft achtergelaten. Wij verstrekken uw (persoons)gegevens niet aan derden. De (persoons)gegevens die u aan ons verstrekt, worden slechts voor de volgende doeleinden verwerkt:

Contactformulier: als u zich als organisatiepartij verbindt aan het collectief Missie Mentaal, registreren wij u als partner en worden uw (persoons)gegevens minimaal 1 keer per jaar gebruikt voor uitnodiging aan de verplichte voortgangsmonitor. Verdere doeleinden zijn erop gericht u te informeren en te ondersteunen bij de uitvoering van uw professionele activiteiten die verband houden met Missie Mentaal.

Wijzigen persoonsgegevens

U kunt de gegevens die wij over u hebben vastgelegd te allen tijde per e-mail (info@allesisgezondheid.nl) bij ons opvragen en laten aanpassen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Wijziging privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om de privacy policy te wijzigen binnen het kader van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).