Direct contact? Mail: info@missiementaal.com

HomeOver Missie Mentaal

Over Missie Mentaal

Missie Mentaal is een publiek-privaat samenwerkingsverband dat ontstaat vanuit gesprekken met Rijksoverheid, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en onder meer jongeren. Alles is Gezondheid zet als initiatiefnemer volop in op verbinden, leren en co-creëren.

Nederland staat hoog op de ranglijst van gelukkigste landen ter wereld. En op social media heeft iedereen een ‘fantastisch leven’, maar in deze maakbare wereld, waar weinig ruimte is voor kwetsbaarheden en tegenslagen, nemen psychische problemen drastisch toe. Iets dat nog duidelijker zichtbaar wordt in tijden van crisis. 

Het is tijd om dit dilemma vanuit verschillende perspectieven onder ogen te zien en krachten te bundelen en samen te zorgen voor een mentaal vitale samenleving. Hoe ziet die samenleving eruit? Wat is er nodig om mentaal gezond op te groeien? En waar moeten we vanaf?

Missie Mentaal peilt behoeften onder jong en oud en brengt vanuit daar bestaande programma's en initiatieven samen om concrete stappen te zetten richting die mentaal vitale samenleving. We sluiten daarmee nauw aan op verschillende ambities uit de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 en vormen met elkaar een beweging die blikken verruimt, adviseert en verandering stimuleert. Iedereen die kan en wil bijdragen aan de mentale gezondheid van Nederland mag meepraten, -denken en -doen. 

Onze activiteiten

Missie Mentaal: 

  • Verbindt en stimuleert onderlinge samenwerking tussen organisaties, inititatieven en samenwerkingsverbanden die zich inzetten om Nederland mentaal (veer)krachtiger te maken.   
  • Onderzoekt en duidt in samenwerking met onder meer jongeren en young professionals wat in onze maatschappij overbodig of juist nodig is om psychisch gezond op te groeien en je mentale veerkracht te kunnen blijven ontwikkelen. 
  • Organiseert aan de hand van bevindingen thematische doe- en denksessies om professionals en belanghebbenden samen te laten werken aan bestaande en nieuwe initiatieven en benodigde vervolgstappen. 
  • Vraagt aandacht voor en draagt actief bij aan veranderingen die nodig zijn om de mentale veerkracht van onze samenleving te vergroten.
  • Zorgt voor jaarlijkse monitor en evaluatie van eigen inzet en activiteiten van partners.

Meedenken en doen? Sluit je aan