Direct contact? Mail: info@missiementaal.com

HomeNieuws&KennisKijk terug Webinar: Veerkracht voor studenten #...

Kijk terug Webinar: Veerkracht voor studenten #Hoe dan?

Kijk terug Webinar: Veerkracht voor studenten #Hoe dan?

Betrek studenten bij eigen welzijn

Niet goed genoeg zijn, is de angst van veel studenten, ‘Hoe gaat het met je?’ is de vraag die vaker gesteld kan worden, er is behoefte aan verbondenheid en er is een brug nodig tussen beleidsmakers en studenten om vanuit henzelf hun veerkracht van te vergroten. Een greep uit de opbrengsten van de webinar van 24 juni, georganiseerd door Loes Groenendijk, stagiaire bij Missie Mentaal, een initiatief van Alles is Gezondheid. De presentatie was in handen van Wing-Yan Man

Talrijke initiatieven

Een korte openingsvideo toonde een grote diversiteit aan meningen over de invloed van de lockdown op jongeren. Waar de één zich eenzamer voelde, depressieve gedachten had, leerde de ander zichzelf beter kennen, vond rust of ontdekte het genot van wandelen. ‘Als je uitlaatklep en je manier om op te laden wegvalt, heb je een andere mindset nodig’, aldus Loes. Om die mindset te krijgen en studenten daarbij te helpen zijn veel initiatieven ontstaan.

Loes sprak afgelopen maanden studenten en initiatiefnemers om te achterhalen wat er nodig is, wat werkt en wat juist niet. Ze signaleerde behoefte aan skillgerichte initiatieven die laagdrempelig communiceren, initiatieven waar studenten zichzelf niet hoeven zien als ‘probleemgeval’ of ‘hulpzoekende’ en waar ze ruimte krijgen voor eigen inbreng.

Onderzoek

Dr. Jolien Dopmeijer, projectleider Trimbos-instituut, docent-onderzoeker aan Hogeschool Windesheim onderbouwde de noodzaak van een integrale aanpak om het welzijn van studenten te helpen verbeteren met onderzoekscijfers die voor zich spreken: veel studenten hebben angst niet ‘goed genoeg’ te zijn, ze beschouwen het ‘systeem’ als afvalrace.  75% van de psychiatrische problemen ontstaan vaak voor het 24ste levensjaar, 1 op de 4 heeft burn-outklachten, bijna 45% voelt zich eenzaam, ruim 85% drinkt overmatig en 1 op de 5 studenten heeft suïcidale gedachten.

Integrale aanpak studentenwelzijn
Wanneer we een integrale aanpak ontwikkelen, is het van belang dat we inspelen op de Sense of belonging: ‘een gevoel van veiligheid en geborgenheid dat ontstaat vanuit de beleving dat men onderdeel is van een community, organisatie of een instituut’ (Asher & Weeks, 2013). Ook is het van belang dat jongeren leren hoe ze lichamelijke signalen herkennen en ontdekken hoe ze het beste stil kunnen staan. Wat brengt ze rust? ‘Als je hard doorrent, voel je niks.’

Pijlers aanpak studentenwelzijn:

 • Preventie en vroegsignalering door screening en preventieprogramma’s.
 • Promotie van mentale gezondheidsvaardigheden via interventies vanuit positieve psychologie.
 • Binding en een inclusief, open en steunend studieklimaat via normalisatie psychosociale problemen, voorbeeldrollen en stimulatie van actieve betrokkenheid
 • Professionalisering (staff training) m.b.t. studentenwelzijn; onder meer gericht op binding, stigmavermindering en mentale gezondheidsvaardigheden.
 • Student support services, offline, online, peersupport, etc.

Meer weten over het onderzoek van Jolien Dopmeijer?

Frisse Gedachtes

Thomas, een van de drie initiatiefnemers van Frisse Gedachtes vertelt over deze studentenbeweging. ‘We zorgen voor een beter studentenwelzijn via drie gratis diensten. Een online platform waarop studenten anoniem met buddy’s, (psychologiestudenten en ervaringsdeskundigen) kunnen chatten, de koppeling aan een medestudent om samen te wandelen en evenementen om studentenwelzijn bespreekbaarder te maken.’

Inmiddels heeft Frisse gedachtes het volgende bereikt:

 • Implementatie in HZ, InHolland, Radboud, Erasmus, Leiden, Haagse Hogeschool, Hogeschool Zuyd.
 • Bijna 4500 studenten gekoppeld voor wandelingen. De behoefte aan contact is groot.
 • Veel media-aandacht
 • Subsidies gekregen
 • Lokale besturen in bijna elke studentenstad.
 • Een aantal grote evenementen georganiseerd, waarbij openheid wordt gestimuleerd via het vertellen van persoonlijke verhalen.

Ga naar FrisseGedachtes.nl

Lieve Mark, betrek ons!

Thijs de Jong zet cijfers uiteen, verzameld via twee enquêtes onder ruim 7,5 duizend studenten. De onderzoeken bieden inzichten in de gevolgen van de coronamaatregelen op het afgenomen welzijn van studenten hun toegenomen alcoholgebruik en hun bereidheid tot vaccinatie (82%).  Ook laat het zien dat studenten zelf razendsnel andere studenten bereiken via onder meer appgroepen. Thijs: ‘We zijn geen zielige puppies, we hebben iets te bieden. We willen graag betrokken worden. Praat niet over ons maar met ons, we wij zorgen voor korte lijnen, we handelen snel, zodat er kan worden ingespeeld op actuele gebeurtenissen en behoeften.’

Bekijk de onderzoeksresultaten op thuisbesmet.nl

Interactie

Uit de afsluitende sessie kwamen de volgende punten sterk naar voren:

 • Er zijn veel losse initiatieven, goed om ze bij elkaar te brengen, ook voor financiering.
 • Betrek studenten bij beleidsvoorstellen, programma’s en aanpakken gericht op studenten.
 • Zorg voor skillgerichte initiatieven in plaats van probleemgerichte initiatieven. ‘Ben jij eenzaam?’ trekt minder jongeren dan ‘Heb je behoefte aan een wandeling met een medestudent?’
 • Mindere tijden horen erbij. Zorg voor openheid over en normalisatie van ‘mentale problemen’.
 • Stel de vraag: ‘Hoe gaat het met je?’ (En luister naar het antwoord).
 • Docenten vervullen voorbeeldfunctie. ‘Kom uit je comfortzone, dan doen studenten dat ook eerder.’

Meer!